האם אתה מסכים שיש רוע (כעס, גאווה, עצלות, אנוכיות, וכו ‘) בטבע החטא שלנו? אם אתה כל כך מסכים, אתה מסכים גם שאנחנו לא קדוש מושלם וללא חטא? אם כן, האם אתה מסכים כי אם יש קדוש, אלוהים אדירים, הוא לא יכול להרשות אפילו טיפת רשע, כי הוא קדוש? אם כן, האם אתה מסכים שאם הוא אוהב גם, הוא יספק דרך כך שאתה יכול להינצל מן הדין על חטא נצחי בגיהינום? ישו הוא האדם היחיד שאמר כי הוא אלוהים, הוא שילם על החטאים שלך, כך שאתה יכול להיגאל. אם יש אפשרות שזה יהיה נכון, זה לא לעשות כל חוש להבטיח הישועה שלך? מה אתה מפסיד על ידי קבלת המשיח ולגלות זה לא נכון, מאשר לא לקבל את ישו, ולגלות שזה נכון, ולבלות נצח בגיהנום ולא בגן עדן? אלוהים אומר לך בתנ”ך, “בוא, תן לנו סיבה יחד.” הוא אלוהים הגיונית וסבירה.

Advertisements