מה שהמנהיגים הליברליים
שהובילו על ידי השטן בקצה טיימס התכנית, לא יגידו לך הוא שהחופש שאנו נהנים בעולם
החופשי בא מהנצרות. ללא
ערכים נוצריים, שם היה שום חופש בעולם. חופש
שעוד מעט ייעלם כמרים הם נעצרו ללימוד דברים מסוימים, מתפלל באזורים ציבוריים או
הטפה אסורה, ספרות מסוימת עוברות צנזורה, רובים כדי להגן נשלטים, ממשלות להיות
גדולות יותר וחזקות יותר עם יותר מפרכת כדי לכסות את החוב והפצה לממשלה העניים,
השליטה של ​​תעשיות גדולות על ידי הממשלה, ומידע פרטי היא ריכוזית על ידי ממשלתו
של אנטי המשיח.

אם
ארצות הברית הייתה מדינה מוסלמית, לא יהיה שום חופש פולחן הנצרות, האיסלאם, כי
יאסור על ההטפה של דתות אחרות ואתה יכול להיהרג אם אתה מיסיונר נוצרי. המדינה תהיה תחת חוקי
השריעה המוסלמית. הסיבה
היחידה למוסלמים בארה”ב יש זכות להתפלל באופן חופשי והאיסלאם התפשט האיסלאם
היא כי הנצרות נותנת מוסלמים זכות פולחן הדת שלהם ולדבר בחופשיות. או
אם המדינה שלך היא תחת שלטון מלך או המלכה או קיסר או רודן או סוציאליסטי, לא יהיה
שום חופש של העם.

מה
שקורה ב ‘טיימס’ קצה הוא בדיוק כמו אלוהים ניבא: שהאנשים בעולם יפנו נגד אלוהים,
לא תהיה כפירה גדולה ולאחר מכן יבוא הקץ; והאנשים של השטן ישתמשו בזכויות
ובחירויות והחירויות ניתנו
להם על ידי ערכים וצורת שלטון נוצריים כדי להסיע את הערכים יהודים נוצריים
ועקרונות ולחירויות שמחוץ למדינה. ואז,
אלוהים יעזוב את ארצות הברית להתמודד עם פסק דין בהידרדרות כלכלית, טרור, פשע,
דליפות נפט, מגה הוריקנים, מכות מועברות במגע מיני, בצורות, שיטפונות, וכו
‘הומוסקסואליות היא פסק דין מאלוהים, כאשר אלוהים מושיט אומה אל החטא
שלו וסטייה-אם אתה קורא את התנ”ך, אתה יודע שזה הוא צורה של פסק דין.

כמו
בראשית אומרת, כל אומה שמברכת את ישראל תהיה מבורכת, וכל אומה שהקללות ישראל תהיה
מקוללת. כאומה
שקבלה את רוב ברכה ויש לו הייתה בידי את הבשורה נתון, ארצות הברית תהיה הראשונה
להישפט. בכל
פעם שארה”ב תמכה בישראל, זה היה מבורך, וכל פעם שארה”ב עשתה משהו נגד
ישראל, כגון מנסה לפצל ירושלים, שהיה לו successions של אסונות שבאו בעקבותיו. ברור
אם תלמדו את ההיסטוריה של מה שעשה כל נשיא ומה אסונות או ברכות ואחרי מעשיהם באופן
מיידי בארה”ב האמריקנית המתגורר כיום בצללים של הברכות בעבר מתמיכתם בישראל

Advertisements