Số người hỏi tôi nếu họ có thể ẩn trong các hang động, trong khi bản án Tribulation tới khi trái đất và Armageddon. Câu trả lời đơn giản là, “số” Như Pastor Chuck Smith của Calvary Chapel nói: “Nếu bạn thấy mình trong 3,5 năm cuối cùng của 7-năm Tribulation, tôi sẽ tìm nơi quả bom hạt nhân là đi với đất, và đi đến đó và đứng dưới nó, bởi vì nó sẽ được lần khủng khiếp sống qua tuổi Tribulation. ” Tôi đồng ý. Phần lớn dân số của trái đất sẽ bị tiêu diệt, ngoại trừ những người Do Thái 144.000 người sẽ được bịt kín bởi Chúa Thánh Thần để phúc âm trên toàn thế giới, để họ không thể bị tàn phá bởi các tiểu hành tinh, chiến tranh hạt nhân, nạn đói, bệnh dịch, hyper -lạm phát, động đất, sóng thủy triều, vv

Cách duy nhất để thoát Wrath Of God sắp tới khi thế giới xấu xa là để nhận được Chúa Giêsu Kitô vào trong trái tim của bạn là cá nhân và Chúa Cứu Chúa của bạn. Thiên Chúa nói không có tên khác hoặc là thiên đàng, hoặc đất được cho là giải pháp của tội lỗi trong cuộc sống của bạn, sự cứu rỗi và cứu chuộc của linh hồn, và con đường để trời. Chúa Giêsu là người duy nhất trong lịch sử của nhân loại người đã nói, và đã có thể nói, “Ta là đường đi và sự thật và sự sống. Không ai nói đến Chúa Cha, ngoại trừ thông qua tôi.” Mohammed là chết, Ðức Phật đã chết, các Popes là chết, và Elvis Presley là chết. Là người duy nhất trong vũ trụ, người đã chết trên thập tự giá cho tội lỗi của chúng tôi, đã được phục sinh sống lại trong ngày thứ ba, bây giờ là ngồi trên ngai vàng tay phải của Đức Chúa Trời, và có sức mạnh và khả năng để cứu chúng ta là Chúa Giêsu và Chúa Giêsu một mình, người mà Thiên Chúa đã ban cho như là thanh toán cho tội lỗi của chúng tôi để nếu chúng tôi tin rằng trong Ngài và nhận Ngài, sau đó chúng tôi sẽ nhận được sự tha thứ cho tội lỗi của chúng tôi và món quà của sự sống đời đời. Nếu chúng tôi không có sự cứu rỗi của Chúa Giêsu, sau đó chúng tôi phải trả cho tội lỗi của chúng tôi trong Hồ Of Fire mãi mãi cho vĩnh cửu.

Nếu bạn mua cho tôi một món quà và cho nó với tôi, và nếu tôi từ chối không nhận nó, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Vâng, Thiên Chúa yêu thương chúng tôi rất nhiều rằng Ngài đến như là một người đàn ông đơn giản, khiêm tốn,, Chúa Giêsu Kitô, để rao giảng phúc âm của sự cứu rỗi cho chúng tôi, và để chết trên thập cho cái ác của chúng tôi. Nếu chúng tôi không nhận được rằng món quà của ơn cứu độ, mà là Chúa Giêsu, sau đó chúng tôi đang từ chối quà tặng của Thiên Chúa của tình yêu. Nếu chúng tôi từ chối như một món quà quý giá, không có ơn cứu khác còn cho chúng tôi. Thiên Chúa đã cung cấp không có cách nào khác để thiên đàng, ngoại trừ bằng máu của chính nhà kho của ông khi băng qua – những Sacrifice sống.

Thiên Chúa đã không làm cho ơn cứu độ khó khăn. Nó không phải là do việc tốt của chúng tôi hoặc làm việc tốt, hoặc thực hành các nghi lễ tôn giáo mà chúng tôi được lưu. Thay vào đó, sự cứu rỗi là miễn phí, và nó là một món quà của Thượng Đế. Tất cả chúng ta phải làm là để nhận được từ Thiên Chúa bằng cách tin vào Ngài. Thiên Chúa đã tấn phong “đức tin” là công bình. Chúng tôi không có thể được lưu bởi các công trình của chúng tôi, không có vấn đề khó khăn như thế nào chúng tôi cố gắng. Chúng tôi chỉ có thể nhận được sự cứu rỗi bởi họ tin rằng Chúa Giêsu đã trả cho tội lỗi của chúng tôi, và nếu chúng tôi chỉ tin rằng, sau đó chúng tôi sẽ được lưu bởi ân sủng của ông Việt. Thiên Chúa đã nói rằng việc tốt của chúng tôi là như rags bẩn cho Ngài, vì nó là niềm tự hào của chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể tiết kiệm của chính bản thân của chúng tôi bằng cách làm một cái gì đó, mà tôn giáo dạy. Chúa ghét tôn giáo. Kitô giáo không phải là một tôn giáo, mà đúng hơn là, một mối quan hệ với sự sống Thiên Chúa. Cầu nguyện không phải là niệm kinh Koran Hồi giáo hoặc niệm kinh Phật hơn và hơn nữa. Cầu nguyện cho một Kitô là nói chuyện với Thiên Chúa, giống như bạn sẽ nói chuyện với cha trần của bạn, vì thế bạn cũng nói chuyện với Thiên Chúa Cha của bạn. Và chúng tôi nghe thấy từ của ông từ Kinh Thánh – bức thư tình yêu Thiên Chúa đối với chúng tôi.

Bạn có thể nhận được Chúa Giêsu trong trái tim của bạn thông qua một cầu nguyện đơn giản. Bạn có thể nói, “Thiên Chúa, cảm ơn bạn đã chết trên thập tự giá cho tội lỗi của tôi tôi yêu cầu bạn đi vào trái tim của tôi bây giờ.. Cảm ơn bạn đã tha thứ cho tội lỗi của tôi, và đem lại cho tôi những món quà của sự sống đời đời. Trong Chúa Giêsu tên tôi cầu nguyện, amen. ” Nếu bạn chân thành cầu nguyện rằng trong trái tim của bạn, và tin rằng Chúa Giêsu Kitô là Chúa Chúa Almighty, sau đó bạn có bây giờ được lưu và sẽ tham gia Ngài trong thiên đàng khi chết. Chúa Thánh Thần của Ngài đã đi vào trái tim của bạn, và linh hồn của bạn là dấu của Ngài. Bạn bây giờ một sáng tạo mới, sinh ra và trở lại tinh thần. Bạn sẽ được raptured vào thiên đàng trước khi bản án Tribulation đến khi trái đất. Bạn đã một lần nữa sinh-Christian – một đứa trẻ cao nhất của Thiên Chúa. Xin chúc mừng, và được khen ngợi Ðức Chúa Trời!

Nghiên cứu Kinh Thánh, Word của ông, để biết thêm về Thiên Chúa Cha của bạn. Và cầu nguyện với Ngài, mọi lúc, cho Ông muốn học bổng với bạn. Ngài yêu thương bạn, và ông quan tâm cho bạn. Thiên Chúa là tình yêu. Ông là Cha của bạn bây giờ. Chúa Giêsu Kitô là hình thức con người của ông, và Word của ông, để chúng tôi có thể nói chuyện và học bổng với Ngài. Thiên Chúa Cha trên trời, Chúa Jesus Christ, và Chúa Thánh Thần là một và cùng Chúa, trong ba hình thức khác nhau; Triune các biểu hiện của toàn năng, omniscient, omnipresent và thánh Chúa – Đấng Tạo Hóa của vũ trụ – những người đã được, người, và người đi – Đại đế “I Am.”

Advertisements