คน ถาม ฉัน หาก พวก เขา สามารถ ซ่อน ใน ถ้ำ นี้ ใน ระหว่าง การ ตัดสิน ความ ทุกข์ ทรมาน มา บน แผ่นดิน และ Armageddon. คำ ตอบ ง่ายๆ คือ เลข “” เป็น พระ เชย Smith ของ Calvary Chapel กล่าว ว่า “หาก คุณ ใน ช่วง 3.5 ปี ที่ 7 ภัย พิบัติ ปี ผม จะ หา ที่ ระเบิด นิวเคลียร์ เป็น ไป ที่ดิน และ ไป ที่ นั่น และ ยืน อยู่ ภาย ใต้ มัน เพราะ มัน จะ เป็น ครั้ง ร้ายแรง อยู่ ถึง อายุ ความ ทุกข์ ทรมาน. ฉัน ยอมรับ. ประชากร ส่วน ใหญ่ ของ แผ่นดิน จะ วินาศ ยกเว้น Jews 144,000 ที่ จะ ปิด ผนึก โดย บริสุทธิ์ วิญญาณ ใช้ พระ วร สาร ทั่ว โลก เพื่อ ให้ พวก เขา ไม่ สามารถ อ ธรรม โดย asteroids, สงคราม นิวเคลียร์ ข้าวยากหมากแพง, plagues, hyper -เงินเฟ้อ แผ่นดินไหว คลื่น tidal ฯลฯ

วิธี เดียว ที่ จะ หลบ หนี มา ลงโทษ ของ พระเจ้า บน โลก ชั่ว คือ การ รับ พระ เยซู คริสต์ ใน หัวใจ ของ คุณ เป็น บุคคล ผู้ กอบ กู้ และ พระเจ้า. พระเจ้า กล่าว ว่า ไม่มี ชื่อ อื่น ๆ ใน ชั้น ฟ้า หรือ แผ่นดิน ได้ รับ การ แก้ไข ของ บาป ใน ชีวิต การ ช่วย ชีวิต ของ คุณ และ แลก ของ ชีวิต ของ คุณ และ วิธี ท้องฟ้า. พระ เยซู คริสต์ เป็น บุคคล เดียว ใน ประวัติศาสตร์ ของ มนุษย์ ที่ กล่าว แล้ว และ ได้ สามารถ ที่ จะ กล่าว ว่า ฉัน เป็น วิธี และ ความ จริง และ ชีวิต. ไม่มี ใคร มา พ่อ ยกเว้น ผ่าน ฉัน. ” Mohammed จะ ตาย เป็น พระ ตาย Popes ตาย และ Elvis Presley จะ ตาย. บุคคล เดียว ใน จักรวาล ที่ เสีย ชีวิต ใน ข้าม ความ ผิด ของ เรา ที่ ได้ ฟื้น คืนชีพ กลับ สู่ ชีวิต ใน วัน ที่ สาม เป็น ฝัง นี้ ขวา มือ ของ ราช บัลลังก์ ของ พระเจ้า และ มี อำนาจ และ ความ สามารถ ใน การ บันทึก เรา คือ พระ เยซู และ พระ เยซู เฉพาะ ผู้ ที่ พระเจ้า ได้ รับ การ ชำระ เงิน สำหรับ ความ ผิด ของ เรา นั้น ดังนั้น ถ้า เรา ศรัทธา ต่อ พระองค์ และ รับ พระองค์ แล้ว เรา จะ ได้ รับ โทษ สำหรับ ความ ผิด ของ เรา และ ของขวัญ ชีวิต นิรันดร. ถ้า เรา ไม่ ได้ ช่วย ชีวิต ของ พระ เยซู แล้ว เรา ต้อง จ่าย สำหรับ ความ ผิด ใน Lake นรก ของ เรา ตลอด ไป สำหรับ กัลป์.

ถ้า คุณ ซื้อ ของขวัญ ให้ ฉัน และ ให้ ไป ที่ ฉัน และ ถ้า ฉัน ปฏิเสธ ที่ จะ นำ วิธี ที่ คุณ จะ รู้สึก? ดี พระเจ้า รัก เรา มาก ที่ เขา มา เป็น คน ง่ายๆ นอบน้อม, พระ เยซู คริสต์ เพื่อ ตักเตือน พระ วร สาร ของ เรา ช่วย ชีวิต และ ตาย ใน ชั่ว ข้าม สำหรับ เรา. ถ้า เรา ไม่ ได้ รับ ของขวัญ ที่ ของ การ ช่วย ชีวิต ซึ่ง เป็น พระ เยซู แล้ว เรา refusing ของขวัญ ของ พระเจ้า ความ รัก. ถ้า เรา ปฏิเสธ เช่น ของขวัญ ล้ำค่า ไม่มี การ ช่วย ชีวิต อื่น ๆ เหลือ เรา. พระเจ้า ได้ ให้ การ ใด วิธี การ อื่น ๆ เพื่อ ท้องฟ้า ยกเว้น เลือด ของ พระองค์ หลั่ง เมื่อ ข้าม – เสียสละ ชีวิต.

พระเจ้า ไม่ ได้ ช่วย ชีวิต ยาก. ไม่ใช่ โดย ความ ดี ของ เรา หรือ ความ ดี หรือ การ ปฏิบัติ พิธีกรรม ทาง ศาสนา ที่ เรา จะ ถูก บันทึก. แต่ว่า การ ช่วย ชีวิต เป็น อิสระ และ เป็น ของขวัญ ของ พระเจ้า. ทั้งหมด ที่ เรา ต้อง ทำ คือ การ ได้ รับ จาก พระเจ้า โดย ศรัทธา ใน พระองค์. พระเจ้า ได้ กำหนด “ศรัทธา” เป็น ดี. เรา ไม่ สามารถ บันทึก โดย ผล งาน ของ เรา ไม่ ว่า วิธี การ ที่ เรา พยายาม อย่าง หนัก. เรา สามารถ ได้ รับ การ ช่วย ชีวิต ด้วย ศรัทธา ว่า พระ เยซู ได้ จ่าย เงิน ไป แล้ว สำหรับ ความ ผิด ของ เรา และ ถ้า เรา เพียง ศรัทธา แล้ว เรา จะ ถูก บันทึก ไว้ ด้วย ความ โปรดปราน ของ พระองค์ ฟรี. พระเจ้า ได้ กล่าว ว่า ดี เรา ต้องการ rags สกปรก เพื่อ พระองค์ เพราะ เป็น ความ ภาค ภูมิใจ ของ เรา คิด ว่า เรา สามารถ บันทึก ตัว ของ เรา เอง โดย ทำ สิ่ง ที่ ศาสนา สอน. พระเจ้า hates ศาสนา. ศาสนา คริสต์ ไม่ใช่ ศาสนา แต่ ความ สัมพันธ์ กับ ชีวิต พระเจ้า. ละหมาด ไม่ reciting อัลกุรอาน มุสลิม หรือ reciting Sutra พุทธ เป็นวรรคเป็นเวร อีก ครั้ง. ละหมาด สำหรับ คริสเตียน มี การ พูด คุย กับ พระเจ้า เช่น เดียว กับ ที่ คุณ จะ พูด คุย กับ พ่อ เกี่ยว กับ โลก ของ คุณ เพื่อ ให้ คุณ สามารถ พูด คุย กับ พ่อ ของ คุณ ประเสริฐ. และ เรา ได้ยิน คำ จาก พระ คัมภีร์ – พระองค์ จดหมาย รัก ของ พระเจ้า ให้ เรา.

คุณ สามารถ ได้ รับ พระ เยซู เป็น หัวใจ ของ การ ละหมาด ง่ายๆ. คุณ สามารถ กล่าว ว่า พระเจ้า ขอ ขอบคุณ ตาย ใน ข้าม ความ ผิด ของ ฉัน. ฉัน ขอ ให้ คุณ มา เป็น หัวใจ ของ ฉัน ตอน นี้. ขอ ขอบคุณ สำหรับ การ อภัย ความ ผิด ของ ฉัน และ ให้ ฉัน ของขวัญ ชีวิต นิรันดร. ใน พระ เยซู ชื่อ ฉัน สวด, amen. ถ้า คุณ จริงใจ ละหมาด ที่ ใน หัวใจ ของ คุณ และ เชื่อ ว่า พระ เยซู คริสต์ คือ พระเจ้า พระเจ้า ผู้ทรง อำนาจ แล้ว คุณ จะ ถูก บันทึก ใน ขณะ นี้ และ จะ เข้า ร่วม พระองค์ ใน สวรรค์ เมื่อ คุณ ตาย. ศักดิ์สิทธิ์ วิญญาณ ของ พระองค์ ได้ มา ตอน นี้ เป็น หัวใจ ของ คุณ และ ชีวิต ของ คุณ จะ ปิด ผนึก ด้วย พระองค์. ตอน นี้ คุณ สร้าง ใหม่ และ เกิด anew spiritually. คุณ จะ raptured สู่ ฟาก ฟ้า ก่อน ตัดสิน ความ ทุกข์ ทรมาน มา บน แผ่นดิน. ตอน นี้ คุณ เกิด-อีก ครั้ง คริสเตียน – บุตร ของ พระเจ้า สูงสุด. ขอ แสดง ความ ยินดี และ การ สรรเสริญ เป็น ของ พระเจ้า!

การ ศึกษา พระ คัมภีร์ พระองค์ Word เพื่อ ให้ ทราบ เพิ่มเติม เกี่ยว กับ สวรรค์ ของ คุณ พ่อ. และ อธิษฐาน กับ พระองค์ ตลอด เวลา สำหรับ เขา ต้องการ คบหา กับ คุณ. เขา รัก คุณ และ เขา ใส่ใจ คุณ. พระเจ้า คือ ความ รัก. เขา เป็น พ่อ ของ คุณ ขณะ นี้. พระ เยซู คริสต์ เป็น รูป แบบ มนุษย์ ของ พระองค์ และ พระ ดำรัส ของ พระองค์ เพื่อ ให้ เรา สามารถ พูด คุย และ คบหา กับ พระองค์. พระเจ้า บิดา ใน สวรรค์ พระเจ้า พระ เยซู คริสต์ และ วิญญาณ อัน ศักดิ์สิทธิ์ และ เป็น หนึ่ง เดียวกัน พระเจ้า ใน สาม รูป แบบ ต่าง แห่แหน Triune การ มี อำนาจ ทุก อย่าง, ตรัสรู้ และ การ อยู่ ทั่วไป ทุกหนทุกแห่ง ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้า – ผู้ทรง สร้าง จักรวาล – ผู้ ถูก, ผู้ ที่ อยู่ และ ผู้ ที่ มา – Great “I Am.”

Advertisements