אנשים שואלים אותי אם הם יכולים להתחבא במערות, במשך שיקול דעת הפורענות הבא על כדור הארץ וארמגדון. התשובה הפשוטה, ” מספר” כ/כפי שאופץ כומר סמית של קפלה של כאלוארי אמרה, ” אם אתה מוצא את עצמך באחרון3.5 שנים של ה7 פורענות שנה, הייתי תגלית   איפה הפצצה הגרעינית הולכת לנחות, והולכת שם ועומדת מתחת לזה, כי זה יהיה זמנים נוראים חיים דרך גיל הפורענות.” אני מסכים. רוב האכלוסיה של כדור הארץ יושמד, חוץ מה144,000 יהודים שיהיו אטמו על ידי רוח הקודש לקחת את האונגליון ברחבי העולם, כל כך שהם לא יוכלו להיות יוזקו על ידי האסטרואידים, מלחמות גרעיניות, רעב, מגפות, הייפר אינפלציה, רעידות אדמה, נחשולי ענק, וכו’.

הדרך היחידה לברוח הכעס הבא של אלוהים על העולם הרשע זה לקבל את ישו ישו הנוצרי לתוך הלב שלך כ/כפי שמושיע האישי שלך ואלוהים. אלוהים אומר אין שם אחר באו שמיים או כדור ארץ נתן לפתרון של חטא בחיים שלך, ההיגאלות וגאולה מהנפש שלך, והדרך לשמיים. ישו הוא בן האדם היחיד בהיסטוריה של אנושות שאמרה, והיתה מסוגלת לומר, ” אני הדרך והאמת והחיים. אף אחד בא לאבא חוץ מדרכי.” מוחמד מת, בודהא מת, האפיפיורים מתים, ואלוויס סלאי מראש מת. בן האדם היחיד ביקום, שמת על הצלבים לחטאים שלנו, הורם חזרה ל- חיים על היום השלישי, עכשיו מושב על היד הנכונה של התרונוס של אלוהים, והיה בעל הכוח ויכולת לחסוך אותנו היא ישו וישו לבד, מי אלוהים נתן כ/כפי שהתשלום לחטאים שלנו ; כל כך זה אם אנחנו מאמינים בו ומקבלים אותו, אז אנחנו נקבל סליחה לחטאים שלנו והמתנה של חיים נצחיים. אם אין לנו ההיגאלות של ישו, אז אנחנו חייבים לשלם לחטאים שלנו באגם של אש לדורות לנצח נצחים.

אם אתה קונה לי מתנה ונותן זאת אלי, ואם אני מסרב לקחת את זה, איך אתה תרגיש? טוב, אלוהים אהב אותנו כ”כ הרבה שהוא בא כ/כפי שאיש צנוע פשוט, ישו ישו הנוצרי, להטיף את האונגליון של היגאלות אלינו, ולמות על הצלבים לרע שלנו. אם אנחנו לא מקבלים את המתנה הזאת של היגאלות, שישו, אז אנחנו מסרבים את המתנה של אלוהים של אהבה. אם אנחנו מסרבים כזה מתנה יקרה, אין היגאלות אחרת עזבה בשבילינו. אלוהים לא סיפק לא דרך אחרת לשמיים, חוץ מעל ידי צריף הדם שלו על הצלבים, ההקרבה החיה.

אלוהים לא עשה היגאלות קשה. זה לא על ידי המעשים הטובים שלנו או עבודות טובות, טקסים או דתיות תרגולים שאנחנו נחסכים. מאוד, היגאלות חינם, וזה מתנה של אלוהים. כל צריכים לעשות את זה לקבל את זה מאלוהים על ידי להאמין בו. אלוהים הסמיך ” אמונה ” כ/כפי שצדק. אנחנו לא יכולים להיות נחסכים על ידי העבודות שלנו, זאת לא חשובה איך אנחנו קשים מנסים. אנחנו יכולים רק לקבל היגאלות על ידי להאמין שישו כבר שילם לחטאים שלנו, ואם אנחנו פשוט מאמינים, אז אנחנו נחסך על ידי החין החינם שלו. אלוהים אמר שהמעשים הטובים שלנו הם כמו בלאים מלוכלכים אליו, כי זה הגאווה שלנו לחשוב שאנחנו יכולים לחסוך את העצמיותות שלנו על ידי לעשות משהו, שדת מלמדת. אלוהים שונא דת. נצרות היא לא דת, אבל מאוד, מערכת יחסים עם האלוהים החי. תפילה לא מדקלמת את הקוראן המוסלמי או מדקלמת את הסאטרה הבודהיסט פעם אחר פעם שוב. תפילה לנוצרית מדברת עם אלוהים, פשוט כמוך היתה שיחת  עם האבא הארצי שלך ; כל כך גם אתה מדבר עם האבא השמיימי שלך. ואנחנו שומעים את המילה שלו מהתנ”ך, האלוהים מכתב אהבה אלינו.

אתה יכול לקבל את ישו לתוך הלב שלך דרך תפילה פשוטה. אתה יכול לומר, ” אלוהים, תודה על גוסס על הצלבים לחטאים שלי. אני שואל אותך לבוא לתוך הלב שלי עכשיו. תודה על סולח לחטאים שלי, ונותן לי את המתנה של חיים נצחיים. בישו בשם קורא אני מתפלל, אמן.” אם אתה בכנות התפללת זה בלב שלך, והאמנת שישו ישו הנוצרי הוא הקב”ה של אלוהים אלוהים, אז אתה עכשיו נחסך ותצטרף לו בשמיים כאשר אתה תמות. רוח הקודש שלו עכשיו בא לתוך הלב שלך, ונפש שלך נאטם על ידו. אתה עכשיו יצירה חדשה, וילדת שוב באופן רוחני. אתה תהיה את ראפטאראד לתוך שמיים לפני התגלויות של שיקול דעת של הפורענות כדור הארץ. אתה עכשיו נולד שוב נוצרי, ילד של האלוהים הכי גבוה. מזל טוב, ותהילה לאלוהים!

למד את התנ”ך, המילה שלו, כדי לדעת יותר על האבא השמיימי שלך. ומתפלל איתו, תמיד, לשהוא רוצה לאחווה עמך. הוא אוהב אותך, והוא דואג לבשבילך. אלוהים אהבה. הוא האבא שלך עכשיו. ישו ישו הנוצרי הצורה האנושית שלו, ומילה שלו, כל כך שאנחנו יכולים לדבר ואחווה איתו. אלוהים האבא בשמיים, האלוהים ישו ישו הנוצרי, ורוח הקודש אחד ואותו אלוהים, בשלושה צורות שונות ; הביטוי של טריאן של היודע הכול כול יכול, ואלוהים קדוש מלא עולם, היוצר של היקום, ש, ש, ומי זה לבוא, הגדול ” אני.”

Advertisements