De mensen vragen me of kunnen zij in de holen, tijdens het komende oordeel van de Beproeving verbergen op de aarde en Armageddon. Het eenvoudige antwoord is, ” No.” Als Klem Smith van de Predikant van bovengenoemde Kapel Calvary, ” Als u zich in de laatste 3.5 jaar van de Beproeving van 7 jaar vindt, zou ik waar de atoombom gaat landen, te weten komen en daar gaan en zou me onder het bevinden, omdat het vreselijke tijden levend door de Beproeving age.” zal zijn; Ik ga akkoord. Het grootste deel van de bevolking van de aarde zullen, behalve de 144.000 Joden worden vernietigd die door de Heilige Geest zullen worden verzegeld om het evangelie te nemen over de hele wereld, zodat zij niet door de asteroïden, kernoorloggen, hongersnood, plagen, hyper-inflation, aardbevingen, golven kunnen worden berokkend, enz.
De enige manier om aan de komende Toorn van God te ontsnappen op de slechte wereld is Jesus-Christus in uw hart als uw persoonlijke Verlosser en Lord te ontvangen. De god zegt er geen andere naam in of hemel of aarde die voor de oplossing van zonde op uw leven, redding en de afkoop van uw ziel, en de manier aan hemel wordt gegeven is. Jesus is de enige persoon in de geschiedenis van mensheid die zei, en kon zeggen, ” Ik ben de manier en de waarheid en het leven. Niemand komt aan de Vader behalve door me.” Mohammed is dood, is Boedha dood, zijn de Pausen dood, en Elvis Presley is dood. De enige persoon in het heelal, dat op het kruis voor onze zonden stierf, werd doen herleven terug naar het leven op de derde dag, is nu gezet op rechts van God’ s de troon, en heeft de macht en de capaciteit om ons te redden is Jesus en alleen Jesus, die de God als betaling voor onze zonden heeft gegeven; zodat als wij in hem geloven en hem ontvangen, dan zullen wij vergiffenis voor onze zonden en de gift van het eeuwige leven ontvangen. Als wij niet de redding van Jesus hebben, dan moeten wij voor onze zonden in het Meer van Brand voor altijd voor eeuwigheid betalen.
Als u me een gift koopt en het aan me geeft, en als ik weiger om het te nemen, hoe zou u voelen? Goed, hield de God zo veel van ons dat hij als eenvoudige, bescheiden mens, Jesus-Christus, het evangelie van redding aan ons, en aan matrijs op het kruis voor ons kwaad kwam prediken. Als wij die gift van redding niet ontvangen, die Jesus is, dan weigeren wij God’ s gift van liefde. Als wij zulk een kostbare gift weigeren, is er geen andere redding verlaten voor ons. De god heeft geen andere manier aan hemel, behalve door Zijn eigen bloedloods op het kruis – het het Leven Offer verstrekt.
De god maakte geen redding moeilijk. Het is niet door onze goede akten of goede werken, rituelen of godsdienstige praktijken dat wij worden gered. Eerder, is de redding vrij, en het is een gift van God. Allen wij moeten doen moet het van God ontvangen door in hem te geloven. De god heeft ” verordend; faith” als oprechtheid. Wij kunnen niet door onze werken, geen kwestie worden gered hoe hard wij proberen. Wij kunnen redding slechts ontvangen door te geloven dat Jesus reeds heeft betaald voor onze zonden, en als wij enkel geloven, dan zullen wij door Zijn vrije gunst worden gered. De god heeft gezegd dat onze goede akten als vuile vodden aan hem zijn, omdat het onze trots is om te denken dat wij onze eigen selves kunnen bewaren door iets te doen, wat de godsdienst onderwijst. De god haat godsdienst. Het christendom is geen godsdienst, maar eerder, een verhouding met de Levende God. Het gebed reciteert niet de MoslimKoran of reciteert steeds opnieuw Boeddhistische Sutra. Het gebed voor een Christen spreekt met God, enkel als u met uw aardse vader zou spreken; zo ook spreekt u met uw Hemelse Vader. En wij horen Zijn Word van de Bijbel – God’ s- liefdebrief aan ons.
U kunt Jesus in uw hart door een eenvoudig gebed ontvangen. U kunt zeggen, ” De god, dankt u voor het sterven op het kruis voor mijn zonden. Ik vraag u om in mijn hart nu te komen. Dank u voor het vergeven van mijn zonden, en het geven van me de gift van het eeuwige leven. In de naam van Jesus die ik, amen.” heb gebeden; Als u oprecht dat in uw hart, bad en geloofde dat Jesus-Christus Lord God Almighty is, dan wordt u zich nu gered en zult bij hem in hemel aansluiten wanneer u sterft. Zijn Heilige Geest is nu in uw hart gekomen, en uw ziel wordt verzegeld door hem. U bent een nieuwe verwezenlijking, en nu geboren opnieuw geestelijk. U zult raptured in hemel zijn alvorens het oordeel van de Beproeving op de aarde komt. U bent nu geboren-opnieuw Christelijk – een kind van de Hoogste God. De gelukwensen, en het lof zijn aan God!
Bestudeer de Bijbel, Zijn Word om meer over uw Hemelse Vader te kennen. En bid met hem, op elk moment, want hij aan beurs met u wil. Hij houdt van u, en hij geeft voor u. De god is liefde. Hij is nu uw Vader. Jesus-Christus is Zijn menselijke vorm, en Zijn Word, zodat wij kunnen spreken en beurs met hem. De god de Vader in hemel, Lord Jesus-Christus, en de Heilige Geest is één en de zelfde God, in drie verschillende vormen; de Triune manifestatie van de almachtige, alwetende, en alomtegenwoordige heilige God – de Schepper van het heelal – die was, die is, en die moet komen – Grote ” Ik ben.“

(Vertaald gebruikend het vertaalhulpmiddel in http://babelfish.yahoo.com/ .)

Advertisements